www.lezenska.pl   

Książki, scenariusze...

Katarzyna Leżeńska

Książki:
Kto jest kim w Panu Tadeuszu (Prószyński i S-ka 1999)
Zapasowe maski – ze Zbigniewem Zapasiewiczem i Dariuszem Wołodźko (Prószyński i S-ka 2003)
Z całego serca – z Ewą Millies-Lacroix (Prószyński i S-ka 2004; Gruner+Jahr 2006)
Ależ Marianno! (Prószyński i S-ka 2004; Gruner+Jahr 2005)
Studnia życzeń (Prószyński i S-ka 2005; Gruner+Jahr 2006, wersja audio – Prószyński i S-ka 2010)
Sądy i osądy (Prószyński i S-ka 2006)
Kamień w sercu (Prószyński i S-ka 2008; wersja audio – Propaganda 2009)
Hakus pokus – z Darkiem Milewskim (Prószyński i S-ka 2011)

Opowiadania:
Lubczyk w zbiorze Opowiadania letnie a nawet gorące (Prószyński i S-ka 2006)

Książki cudze – wybór, adaptacje i/lub opracowania:
Baśnie, opowieści, gadki Oskara Kolberga (Prószyński i S-ka 1998)
Listy dzieci do Ojca Świętego – z Magdą Koziej (Prószyński i S-ka 1999)
Baśnie największych pisarzy polskich (Prószyński i S-ka 2000)
Ostatni wiejscy muzykanci Andrzeja Bieńkowskiego (Prószyński i S-ka 2001)
Bajarz polski Antoniego Glińskiego (Prószyński i S-ka 2003)
Trzymałem węża w garści Andrzeja Bieńkowskiego (Prószyński Media 2022, w druku)

Książki cudze – redakcja:
• Ponad 100 pozycji dla różnych wydawnictw (1998–2008)

Telewizja – scenariusze i adaptacje:
Kto ty jesteś (1999) – serial TVP – scenariusz
Siedemnastolatek (2000) – Teatr TVP – adaptacja powieści Bootha Tarkingtona
M jak miłość (2009) – serial TVP2 – dialogi odcinków 666, 668, 677, 682, 686, 690, 693, 695, 698, 701, 731, 736, 740, 743, 746, 752, 755, 759; więcej o tym serialu...
Hotel 52 (2010–2013) – serial Polsatu – scenariusz odcinków 1–3, 5, 7–9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 79–91; więcej o tym serialu...
O mnie się nie martw (2014–2021) – serial TVP2 – scenariusz odcinków 1–169; więcej o tym serialu...
Przyjaciółki (2021–2022) – serial Polsatu – scenariusz odcinków 207–218; więcej o tym serialu...

Internet – pomysły i projekty witryn (1989–1991):
www.PanTadeusz.com
www.Wajda.pl
www.AgathaChristie.pl
www.bajka.pl
www.wiw.pl (przygotowanie zawartości humanistycznej Wirtualnego Wszechświata)

×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen