www.lezenska.pl   

Zapasowe maski

WYWIAD RZEKA

Zbigniew Zapasiewicz
Katarzyna Leżeńska
Dariusz Wołodźko

Prószyński i S-ka
listopad 2003, lipiec 2009

Zbigniew Zapasiewicz, znakomity aktor teatralny, wychowany w duchu największych osiągnięć szkoły Aleksandra Zelwerowicza, zadebiutował w pamiętnym roku 1956.

Był świadkiem i uczestnikiem przełomu, jaki "odwilż" uczyniła w polskim życiu kulturalnym. Jak całe jego pokolenie, dokonał wysiłku przełożenia nauk starych mistrzów na praktykę nowego czasu w teatrze, pozostając jednak wierny słowu jako podstawowemu narzędziu teatralnego przekazu. Współpracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami, wiele jego ról przeszło do historii polskiego teatru. Wierny teatrowi, zasłynął też rolami filmowymi, które nie tylko były kreacjami artystycznymi, ale i wielokrotnie stawały się przyczynkiem do dyskusji o kondycji moralnej polskiej inteligencji.

Na książkę składa się rozmowa – zarys autobiografii aktora, wypowiedzi jego współpracowników i krytyków oraz zestawienie wszystkich jego prac teatralnych i filmowych, które daje obraz niezwykłej różnorodności stylistycznej, poszukiwań artystycznych i tytanicznej wręcz pracowitości.

Następna książka: Z całego serca
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen